Lista de Artistas

Wenxin ZhangCN
Wenxin ZhangCN
Wenxin ZhangCN
Wenxin ZhangCN

Wenxin ZhangCN
Wenxin ZhangCN
Wenxin ZhangCN
Wenxin ZhangCN

Wenxin ZhangCN

Wenxin Zhang takes part in the Blurry Boundaries virtual exhibition of the 22nd edition of MUTEK Festival.

Wenxin Zhang CNInorganic Mysteries

MUTEKs

Montréal: 2021